BIP Krosno

BIP OIPIP Krosno

Strona Główna

ul. Bieszczadzka 5/209 38-400 Krosno
tel/fax 13 436 94 60
e-mail: biuro@oipip.krosno.pl


Numer konta (PKO BP o/ Krosno):
70 1020 2964 0000 6302 0003 5998

Biuro Izby czynne:
w poniedziałek w godzinach: 7.30 - 17.00
od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych czynne codziennie w siedzibie Izby w godzinach: od 10.00 – 14.00. 
Ponadto Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej pełni dyżur dwa razy w miesiącu od godz. 10.00 - 14.00.

Szczegółowy harmonogram dyżurów znajduje się w linku: OTWÓRZ

 
Osoby zatrudnione w OIPiP Krosno:

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Renata Michalska

Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Beata Barańska

Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Ewa Czupska

Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Bożena Jastrzębska

Pracownicy Biura: Ewa Czupska, Bożena Pacek, Justyna Tryniecka, Kopiczak Katarzyna, Szelc Agnieszka

Informatyk: Piotr Szelc

Główna księgowa: Elżbieta Mikosz

Radca prawny: Piotr Świątek udziela porad prawnych w piątek od godziny 8.00 – 14.00. Kontakt za pośrednictwem Biura OIPiP Krosno.