BIP Krosno

BIP OIPIP Krosno

Kontakt


Adres:

ul. Bieszczadzka 5/209 38-400 Krosno
tel/fax 13 436 94 60
e-mail: oipip@interia.pl
           izba@oipip.krosno.pl
 

Biuro Izby czynne:
w poniedziałek w godzinach: 7.30 - 17.00
od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych czynne codziennie w siedzibie Izby w godzinach: od 10.00 – 14.00.  Ponadto Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej pełni dyżur w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 10.00 – 12.00.