BIP Krosno

BIP OIPIP Krosno

PREZYDIUM

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE

1. Przewodnicząca ORPiP   Renata Michalska
2. Wiceprzewodnicząca piel. Barbara Błażejowska – Kopiczak
3. Wiceprzewodnicząca położna   Krystyna Krygowska
4. Skarbnik   Bożena Jastrzębska
5. Sekretarz  Ewa Czupska

Członkowie:

6. Barańska Beata
7. Dybaś Anna
8. Górnik Urszula
9. Krochmal Dorota
10. Moskal Bożena
11. Pasławska Halina
12. Szydło Agnieszka
13. Wilusz Agnieszka
14. Witusik Teresa
15. Zabierowska Urszula